ตลาดฯ เตือน SSI-PAE-RICH เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ก่อนสั่งหุ้นพ้นตลาด

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ เตือนบจ. 3 บริษัท “SSI-PAE-RICH” เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอนหลังใกล้ครบเวลา ก่อนชงบอร์ดพิจารณาเพิกถอนหุ้นออกจากตลาด

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งว่าตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ขณะนี้มีบริษัทจดทะเบียน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (SSI) ,บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) หรือ PAE และบริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น (RICH) ที่ใกล้ครบกำหนดเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอนกรณีฐานะการเงิน จึงขอให้เร่งดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไป

หากยังไม่สามารถแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไปภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามัญจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

สำหรับ SSI มีระยะเวลาครบกำหนดแก้ไขเหตุเพิกถอน (Remedy Stage) ในวันที่ 24 ก.พ.2563 ขณะที่ PAE มีระยะเวลาครบกำหนด วันที่ 8 มี.ค 2563 หรือวันที่ศาลล้มละลายมีคำสั่งไม่เห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ แล้วแต่เวลาใดจะถึงก่อน ส่วน RICH มีระยะเวลาครบกำหนดวันที่ 9 มี.ค.2563