ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะจากโครงการวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ นำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และภาคธุรกิจรวม 29 องค์กร เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการขยะของอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ริเริ่มและดำเนินงานจนสำเร็จเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อ 23 ม.ค. ที่ผ่านมา