“ไทยออยล์” สมทบทุนสร้าง “อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี”


วิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ เข้าเฝ้า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนสร้าง “อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี” เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากลในภาคตะวันออกโดยตั้งอยู่ในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี โดยมี บัณฑิต ธรรมประจำจิต  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส -ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี และฉัตรฐาพงศ์ วังธนากร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านการพาณิชย์องค์กร เข้าร่วมในพิธี ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารเทอดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร