น้ำมันดิบลดลงเล็กน้อย

ราคาน้ำมันดิบ WTI งวดส่งมอบเดือนกรกฎาคม ลดลง 79 เซนต์ ปิดที่ 64.73 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลล์
ส่วนราคาน้ำมันดิบ Brent ทะเลเหนือ งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม ลดลง 2 เซนต์ ปิดที่ 75.36 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลล์