TLGF กำไร Q3/62 ขยับขึ้นเล็กน้อยแตะ 576 ลบ.

HoonSmart.com>> กองทุนอสังหาฯ เทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท โชว์ผลงานไตรมาส 3/62 สิ้นสุด 30 พ.ย.62 กำไรสุทธิ 576 ล้านบาท ขยับขึ้น 0.90% จากงวดปีก่อน รายได้รวมเพิ่มเล็กน้อย ส่วน 9 เดือน พุ่ง 14% แตะ 2,127 ล้านบาท กวาดรายได้รวม 2,312 ลานบาท รับรู้กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุนเพิ่ม

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF) แจ้งผลการดำเนินงานงวดไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย.2562 กำไรสุทธิ 576.12 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.2465 บาท เพิ่มขึ้น 0.90% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 570.95 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.2443 บาท

ส่วนงวด 9 เดือน ปี 2562 กำไรสุทธิ 2,127.33 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.9102 บาท เพิ่มขึ้น 14.31% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 1,861.00 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.7962 บาท

ในงวดไตรมาส 3/62 กองทุน TLGF มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 576.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดปีก่อนอยู่ที่ 570.91 ล้านบาท โดยมีรายได้รวมจำนวน 765.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดปีก่อนมีจำนวน 762.95 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายรวมลดลงเหลือ 171.98 ล้านบาท จาก 175.76 ล้านบาท เป็นผลจากค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ลดลงเหลือ 64.76 ล้านบาท จาก 68.96 ล้านบาท

ส่วนงวด 9 เดือน ปี 62 กองทุนมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,763.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดปีก่อนมีจำนวน 1,752.86 ล้านบาท โดยมีรายได้รวม 2,312.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2,304.70 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มเป็น 1,816.86 ล้านบาท จาก 1,802.01 ล้านบาท ทั้งนี้ผลงานที่ดีขึ้นเป็นผลจากมีกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุนจำนวน 364.14 ล้านบาท จากงวดปีก่อนมีเพียง 108.14 ล้านบาท