ITD รับงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดินแนวรถไฟฟ้าสีส้ม มูลค่า 207 ลบ.

HoonSmart.com>> อิตาเลียนไทยฯ เซ็นสัญญาก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีส้ม ถนนรามคำแหง มูลค่า 207 ล้านบาท

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2563 บริษัทได้ร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้างกับการไฟฟ้านครหลวง เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีส้ม ถนนรามคำแหง (รฟม. สัญญา 3) สัญญาเลขที่ MP2-8994-BUM มูลค่างาน 207.15 ล้าบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

โครงการดังกล่าวเป็นงานนก่อสร้างบ่อพัก ท่อร้อยสายใต้ดินและงานประกอบ งานก่อสร้างฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าและงานประกอบ งานจัดหาพร้ อมติดตั ้งและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ งานเปลี่ยนระบบการจ่ายไฟเป็นระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 วัน