SCC ร่วมทุนบริษัทสวีเดนบุกธุรกิจ ใช้ดิจิทัลจำลองงานก่อสร้างอาคาร

HoonSmart.com>> “ปูนซิเมนต์ไทย” ส่ง “ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง” บริษัทย่อยตั้งบริษัทร่วมทุนกับ BIMobject AB บริษัทนวัตกรรมชั้นนำระดับโลกของสวีเดน ดำเนินธุรกิจให้บริการระบบแบบจำลองสารสนเทศสำหรับอาคารในรูปแบบดิจิทัล คาดเปิดให้บริการไตรมาส 2/63

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) แจ้งว่า บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง (CPAC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่บริษัทฯ ถือหุ้น 99.99% ได้เข้าทำสัญญาร่วมทุนกับ BIMobject AB ประเทศสวีเดน เพื่อจัดตั้งบริษัท บิมอ็อบเจ็คท์ (ไทยแลนด์) ประกอบธุรกิจให้บริการระบบแบบจำลองสารสานเทศสำหรับอาคาร (Building Information Modeling) หรือ BIM ในรูปแบบดิจิทัลและฐานระบบสำหรับการออกแบบ คัดเลือกวัสดุก่อสร้าง และจำลองการก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน

ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของ SCC ในการเป็นผู้ให้บริการนวัตกรรมโซลูชันด้านการก่อสร้างแบบครบวงจร

สำหรับ BIM มีบทบาทสำคัญในกระบวนการจำลองโครงการก่อสร้าง สามารถคำนวณปริมาณการใช้วัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำและช่วยลดปริมาณวัสดุก่อสร้างเหลือใช้ปัจจุบัน BIM ได้ถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐานตามกฎระเบียบการก่อสร้างของสหราชอาณาจักรและสิงคโปร์แล้ว รวมทั้งยังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศในยุโรป

BIMobject เป็นบริษัทนวัตกรรมชั้นนำระดับโลก มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการปรับเปลี่ยนธุรกิจการก่อสร้างไปสู่ดิจิทัลโดยการให้บริการโซลูชันฐานระบบสารสนเทศดิจิทัลแก่ลูกค้า ในปี 2561 BIMobject และบริษัทย่อยทั่วโลกมียอดขายรวมประมาณ 360 ล้านบาทและมีอัตราการเติบโตของยอดขายแบบทบต้น (Compound Annual Growth Rate หรือ CAGR) ที่ 51% ต่อปี ระหว่างปี 2559-2561

BIMobject TH มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นระหว่าง CPAC และ BIMobject ในสัดส่วน 51% และ 49% ตามลำดับ ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ภายในไตรมาสที่สองของปี 2563