“ฟินโนมีนา” ระดมทุนฉลุย 10 ล้านเหรียญฯ ตั้งเป้าปี 66 AUM แสนลบ.

HoonSmart.com>> “ฟินโนมีนา” #FINNOMENA แพลตฟอร์มบริหารเงินแบบดิจิตัลชั้นนำของอาเซียน โดยคนไทย ระดมทุนรอบสองฉลุย 10 ล้านเหรียญฯ “Openspace Ventures – Gobi Partners ใส่เงินร่วมทุน ขยายกิจการ เพิ่มบุคคลากรและความแข็งแกร่งของระบบเทคโนโลยี สู่เป้าหมายขยายสินทรัพย์ภายใต้การจัดการอย่างต่ำ 1 แสนล้านบาทภายในปี 66

นายเจษฎา สุขทิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา เปิดเผยว่า การระดมทุนซีรีส์บีในรอบนี้มีผู้ลงทุนหลักคือ Openspace Ventures และ Gobi Partners และมีผู้ร่วมลงทุนได้แก่ Premier Advisory Group (ผู้จัดการกองทุนของ SMEs Private Equity Trust 3 โดยธนาคารออมสิน) Krungsri Finnovate BCH Ventures 500 TukTuks และนักลงทุน Angel Investor ผู้มากประสบการณ์ในธุรกิจบริหารเงินลงทุน ทำให้เม็ดเงินระดมทุนรวมของฟินโนมีนานับแต่เริ่มกิจการมีมูลค่าทั้งสิ้น 13.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ทั้งนี้ ฟินโนมีนา ผู้นำด้านแพลตฟอร์มบริหารเงินลงทุนครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยทีมผู้บริหารคนไทย ประสบความสำเร็จในการระดมทุนรอบซีรีส์บีกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ฟินโนมีนาก่อตั้งขึ้นในปี 2559 โดยทำธุรกิจเป็นแพลตฟอร์มการบริหารเงินลงทุนแบบครบวงจร ทั้งผลิตภัณฑ์การลงทุน ที่ปรึกษาการลงทุน เครื่องมือวิเคราะห์การลงทุน และเป็นแหล่งความรู้ด้านการเงินการลงทุนให้กับผู้คนในวงกว้าง

ปัจจุบันมีผู้ใช้งานแพลตฟอร์มกว่า 120,000 คนและสินทรัพย์ภายใต้การจัดการกว่า 8,300 ล้านบาท โดยฟินโนมีนานับเป็นแพลตฟอร์มที่มีขนาดใหญ่ เป็นอันดับต้นในภูมิภาคอาเซียน โดยบริษัทฯได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วภายหลังประสบความสำเร็จในการระดมทุนรอบซีรีส์เอในปี 2560

อย่างไรก็ตามจากการระดมทุนรอบซีรีส์บีในครั้งนี้นายเจษฎา สุขทิศ นายชยนนท์ รักกาญจนันท์ และนายกสิณ สุธรรมนัส ผู้ร่วมก่อตั้งฟินโนมีนาเชื่อมั่นว่าบริษัทมีความพร้อมในการขยายกิจการ เพิ่มผู้มีความสามารถเข้าสู่องค์กร เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับระบบเทคโนโลยี ขยายฐานผู้ใช้บริการแพลตฟอร์ม รวมถึงเพิ่มผลิตภัณฑ์การลงทุนเช่น กองทุนรวมประหยัดภาษี กองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนใน ETFs ทั่วโลก ประกัน และ P2P Lending

ฟินโนมีนาตั้งเป้าหมายว่าแพลตฟอร์มความรู้สำหรับนักลงทุนต้องมียอดเข้าชมอย่างน้อย 100 ล้านครั้งต่อเดือน และมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) อย่างน้อย 100,000 ล้านบาทภายในปี 2566

นายเชน เชสสัน พาร์ทเนอร์ และผู้ก่อตั้ง Openspace Ventures กล่าวว่า ที่ผ่านมา Openspace Ventures ได้ลงทุนในบริษัทเทคสตาร์ทอัพในภูมิภาคไปแล้ว 26 บริษัท การลงทุนนี้เป็นการลงทุนในบริษัทสัญชาติไทยเป็นครั้งแรก โดยพร้อมที่จะสนับสนุนพันธกิจของฟินโนมีนาในการช่วยให้คนไทยและคนอาเซียนในวงกว้างให้ได้มีอิสรภาพทางการเงิน

“ฟินโนมีนามีทีมงานที่มีประสบการณ์สูงในธุรกิจบริหารเงิน มีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ มีความเข้าใจนักลงทุนอย่างถ่องแท้ และมีความสัมพันธกับพันธมิตรร่วมธุรกิจอย่างเหนียวแน่น ทำให้ฟินโนมีนาเป็นหนึ่งในบริษัทสตาร์ทอัพที่แข็งแกร่งที่สุดในประทศไทยและเราพร้อมที่จะนำพาบริษัทไปสู่การเติบโตในก้าวต่อไป” นายเชน กล่าว

แชนนอน กัลยาณมิตร เวนเจอร์ พาร์ทเนอร์ Gobi Partners กล่าวว่า ฟินโนมีนาแก้ปัญหาสำคัญของประเทศไทยคือความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยสร้างโอกาสให้ผู้ที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางสามารถเข้าถึงการลงทุนได้โดยง่าย ด้วยแนวทางธุรกิจที่มีเอกลักษณ์ คือ การถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินการลงทุนอย่างง่าย ๆ ให้กับผู้คนในวงกว้าง และใช้กลยุทธ์ O2O ในการขยายธุรกิจทำให้ฟินโนมีนากำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง ประกอบกับความเชี่ยวชาญของทีมงาน ทำให้ฟินโนมีนามีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในเชิงธุรกิจ เรารู้สึกภูมิใจที่ได้สนับสนุนฟินโนมีนาและอุตสาหกรรมบริหารความมั่งคั่งของประเทศไทยที่ยังเติบโตได้อีกมาก