FC แย้มขอใบอนุญาตซื้อขายไฟฟ้า 7 โครงการ 68 เมกะวัตต์

“ฟู้ด แคปปิตอล” จัดทัพผู้บริหารหลังปรับโครงสร้างทุนและธุรกิจ ตั้ง “เอ สัจเดว์” นั่ง CEO ช่วงเปลี่ยนถ่ายจากธุรกิจอาหารเข้าสู่ธุรกิจพลังงาน มุ่งเป้าพลิกผลประกอบการเป็นบวกใน Q3/61 รับรู้รายได้ กำไรจากการขายไฟฟ้าจากยอด COD ในมือ 132 MW จาก 17 โครงการ พร้อมหาการลงทุนพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศ

บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล ( FC ) จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยมีมติแต่งตั้งนายเอ สัจเดว์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2561 เป็นต้นไป

นายเอ กล่าวว่า มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันองค์กรให้เดินหน้าต่อไป เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีคืนให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของผลตอบแทนจากเงินปันผลโดยเร็ว เพราะกระบวนการในการโอนหุ้นและเปลี่ยนถ่ายธุรกิจคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 2/61 ทำให้ FC ก้าวเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนเต็มตัว และสามารถรับรู้รายได้และกำไรจากการขายไฟฟ้าได้ตั้งแต่ไตรมาส 3/61 เป็นต้นไป ทำให้ผลประกอบการพลิกมีกำไรทันที จากยอดขายไฟในมือ(COD) ที่มีจำนวน 132 MW จาก 17 โครงการ และอยู่ระหว่างขอใบอนุญาตซื้อขายไฟฟ้า(PPA) อีก 7 โครงการ รวมประมาณ 68 MW

นอกจากนี้บริษัทฯยังคงมองหาโอกาสในการเข้าลงทุนธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อผลักดันการเติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ นายเอ สัจเดว์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการลงทุน ภายใต้บริษัท ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัท FC มีประสบการณ์ทำงานด้านการลงทุน ในธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

รวมถึงเคยทำงานร่วมกับสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศมากกว่า 15 ปี ในฐานะวาณิชธนากร ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ทำให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุนเป็นอย่างดี มีความเหมาะสมเข้ารับตำแหน่ง CEO ในช่วงรอยต่อของ FC ระหว่างการเปลี่ยนถ่ายจากธุรกิจอาหารเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน เพื่อทำความเข้าใจกับ Stakeholder ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทั่วไป คู่ค้าหรือแม้แต่หน่วยงานกำกับตลาดทุน

ประการสำคัญนายเอ ได้รับความไว้วางใจจากทั้งผู้ถือหุ้นเดิมกลุ่มศรีชวาลา และกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่บริษัทไพร์ม โรด แคปปิตอล จำกัด ให้เข้ามาบริหารบริษัทในช่วงรอยต่อดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของFC เป็นไปด้วยความราบรื่น