ตลาด mai รับหุ้น STC เข้าเทรด 29 พ.ย.62

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ รับหุ้น STC ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป และคอนกรีตผสมเสร็จ เริ่มซื้อขาย 29 พ.ย.62 ขาย IPO 148 ล้านหุ้น ราคา 1 บาทต่อหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เพิ่มสินค้า รับหลักทรัพย์หุ้นสามัญ บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ (STC) หุ้นสามัญของ STC เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างวันที่ 29 พ.ย.2562

สำหรับหุ้น STC มีจำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์จำนวน 568 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น ทุนชำระแล้ว 284 ล้านบาท โดยเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 148 ล้านหุ้น แบ่งเป็นจัดสรรให้แก่ ประชาชนทั่วไป จำนวน 145 ล้านหุ้น จัดสรรกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ESOP) จำนวน 3 ล้านหุ้น ราคา IPO หุ้นละ 1.00 บาท เปิดจองซื้อวันที่ 20 พ.ย.-22 พ.ย. 2562

STC ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป และคอนกรีตผสมเสร็จ ภายใต้เครื่องหมายการค้า STC พร้อมทั้งให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ตอกเสาเข็ม ปั๊มคอนกรีต เป็นต้น