“BLS ล่องแก่งเก็บขยะ” กิจกรรมสุดชิคของหลักทรัพย์ บัวหลวง

HoonSmart.com>>บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นในทุกปี บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จะจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง ให้ข้อคิดว่า “การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แท้จริงแล้วกลับเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมมือกัน บริษัทของเราจึงมีการจัดกิจกรรม CSR ขึ้นทุกปีและปีละหลายกิจกรรม เพื่อปลูกฝังให้พนักงานและคนในองค์กรมีจิตสำนึกและรู้จักการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสภาพแวดล้อมและสังคมที่น่าอยู่ของพวกเราอย่างยั่งยืนต่อไป”
หลักทรัพย์บัวหลวง ได้จัดกิจกรรม “BLS ล่องแก่งเก็บขยะ ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก” ซึ่งเขื่อนขุนด่านปราการชล ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม จากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ แน่นอนว่าเมื่อมีผู้คนเข้าท่องเที่ยวจำนวนมาก ก็ทำให้เกิดปัญหาขยะล้นในพื้นที่ตามมา ทีมงานหลักทรัพย์บัวหลวงได้รับทราบถึงปัญหาดังกล่าว จึงอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยฟื้นฟูและอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแห่งนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงาน และสมาชิกครอบครัวกว่า 120 ชีวิต มาร่วมช่วยกันล่องแก่งเก็บขยะไปตามสายน้ำนครนายก บริเวณด้านหน้าเขื่อนขุนด่านปราการชลซึ่งมีระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร ซึ่งนอกจากชาวบัวหลวงจะได้ร่วมกันทำความดีแล้ว กิจกรรมนี้ยังช่วยเสริมสร้างความสามัคคี กระชับความสัมพันธ์ของคนในองค์กรอีกด้วย
คุณวิฑูรย์ หวลจิตต์ หนึ่งในพนักงานของบริษัทที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เล่าว่า “ล่องแก่งเก็บขยะ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่น่าสนใจ เพราะนอกจากจะช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติแล้ว ยังถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับสถานที่นั้นด้วย ส่วนตัวผมเองรู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเก็บขยะครั้งนี้ ในระยะทางกว่า 3 กิโล พวกเราเจอขยะกันเป็นจำนวนมาก ทั้ง ขวดน้ำ ถุงพลาสติก และห่อขนมขบเคี้ยว สร้างความไม่น่าดูให้กับสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ผมจึงอยากเป็นกระบอกเสียงเล็กๆ ให้ทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือมาสร้างสรรค์สังคมเราให้น่าอยู่ดีกว่าครับ”
นอกจากนี้หลักทรัพย์บัวหลวง ยังให้ความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชนมาโดยตลอด จึงได้นำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง พร้อมด้วยวัตถุดิบประกอบอาหาร และสมุดบันทึกความดีตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมไปมอบให้กับทางโรงเรียนบ้านเตยใหญ่ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่ทำกิจกรรมล่องแก่งเก็บขยะ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและเปิดโลกทัศน์ด้านศึกษาให้กับเยาวชนก้าวทันโลกยุคดิจิตอล ซึ่งสร้างความดีใจให้แก่คณะคุณครูและนักเรียนกันถ้วนหน้า
หลักทรัพย์บัวหลวงยังคงยืนยันที่จะมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับความมั่นคงของสังคมไทยในทุกด้าน บริษัทจะไม่หยุดคิดค้น พัฒนาองค์ความรู้ด้านการลงทุนใหม่ๆ พร้อมสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ สู่สังคมไทย  เพราะพวกเราชาวหลักทรัพย์บัวหลวงเชื่อว่า “การให้” คือจุดเริ่มต้นของ “ความสุข” ที่ไม่มีวันสิ้นสุด