SET ทำดีแทนคุณแผ่นดิน

นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมพนักงาน ส่งมอบถุงผ้าโครงการ “SET ทำดีแทนคุณแผ่นดิน” ที่ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันระบายสีบนถุงผ้า ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จ.นครศรีธรรมราช พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โดยมีนายแพทย์กรีฑา ต่อสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และทีมแพทย์รับมอบ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งมอบถุงผ้าให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศ 21 แห่งแล้ว รวมกว่า 10,000 ใบ