ผู้ถือหุ้น EFORL ไฟเขียวเพิ่มทุนขาย RO ในอัตรา 4: 1 ราคา 0.05 บ./หุ้น

ปรีชา นันท์นฤมิต (คนกลาง) ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ บริษัท อี ฟอร์แอล เอม จำกัด (มหาชน) (EFORL) ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 8.05 พันล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคา 0.05 บาทต่อหุ้น รองรับแผนขยายธุรกิจ ขณะที่แนวโน้มการสร้างรายได้จากบริษัทลูก “วุฒิศักดิ์ คลินิก” เริ่มมีสัญญาณการเติบโตที่ดีขึ้น ด้านธุรกิจเครื่องมือแพทย์เติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมมองหาโอกาสขยายการลงทุนในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อมาสนับสนุนให้สามารถปลดเครื่องหมาย “C” (Caution) ได้เร็วขึ้น ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ เมื่อเร็วๆนี้