องค์กรอิสระยก TU ตัวอย่างด้านสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรม

HoonSmart.com>>Impactt บริษัทที่ปรึกษาการค้าอย่างมีจริยธรรม ยกไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ว่านโยบายการสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรม “ได้ถูกนำมาปฏิบัติและพัฒนาการสรรหาแรงงานข้ามชาติได้อย่างมีนัยยะ” เป็นตัวอย่างให้บริษัทต่างๆ ในการจัดทำขั้นตอนสรรหาแรงงานอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ยุติทาสและการค้ามนุษย์

นโยบายการสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรมได้รับการประเมินอย่างอิสระจาก Impactt บริษัทที่ปรึกษาการค้าอย่างมีจริยธรรม ว่าเป็นตัวอย่างให้กับบริษัทอื่นๆ

บริษ้ท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป เผยนโยบายการสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรมได้รับการประเมินอิสระจาก Impactt บริษัทที่ปรึกษาการค้าอย่างมีจริยธรรม ว่านโยบายดังกล่าว “ได้ถูกนำมาปฏิบัติและพัฒนาการสรรหาแรงงานข้ามชาติได้อย่างมีนัยยะ”
รายงานฉบับดังกล่าวมีชื่อว่า “หลักการในการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรมและการจ่ายของนายจ้าง: จากนโยบายสู่การปฏิบัติ” ใช้เวลาในการประเมิน 6 เดือน โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก Humanity United และ The Freedom Fund

รายงานฉบับนี้ยังได้ระบุว่า ไทยยูเนี่ยนได้ใช้กลยุทธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายการสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรมในปี 2559 นับเป็นตัวอย่างให้กับบริษัทอื่นๆ ในการทำงานเพื่อให้ได้ผลสำเร็จเช่นกัน สำหรับประเด็นหลักๆ จากผลการประเมินได้แก่
• ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับจัดหางาน ที่แรงงานเป็นฝ่ายรับผิดชอบได้ลดลงอย่างมาก
• แรงงานรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นในระหว่างการเดินทางมาสมัครงานและมีความพึงพอใจในงานมากยิ่งขึ้น
• มีผู้สมัครงานมากเพิ่มขึ้น และจำนวนแรงงานที่เปลี่ยนงานลดลง
• ตัวแทนจัดหางานมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น และได้รับการยอมรับในเรื่องจริยธรรม

ดร. แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป กล่าวว่า “ตั้งแต่แรกที่เราเริ่มใช้นโยบายการสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรมนั้น เรามุ่งมั่นว่าพนักงานทุกคนจะต้องเข้ามาทำงานโดยที่มีสิทธิ์เลือกอย่างอิสระและมีความปลอดภัย เราภูมิใจมากในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่เราได้ทำงานกันมา การที่บริษัทร่วมในการจัดทำรายงานการเมินในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของเราที่จะเป็นผู้นำในเรื่องความโปร่งใส ตราบใดที่ยังไม่มีความโปร่งใส แรงงานทาสยุคใหม่ก็ยังคงหลบซ่อนในมุมมืดต่อไป”

“บริษัทจะนำข้อแนะนำจากการประเมินในครั้งนี้เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป ระบบต่างๆ ของไทยยูเนี่ยนยังไม่สมบูรณ์แบบ แต่ได้เริ่มนโยบายการสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรมเพื่อต้องการให้คุณภาพชีวิตของแรงงานดีขึ้น” ดร. แดเรี่ยน กล่าว

ในการประเมินนี้ Impactt ยังได้จัดทำข้อเสนอแนะ แนวทางการสรรหาอย่างมีจริยธรรม สำหรับบริษัทต่างๆ ที่ต้องการดำเนินการสรรหาแรงงานให้โปร่งใสและเป็นธรรม โดยยึดผลการประเมินไทยยูเนี่ยนและประสบการณ์ของ Impactt ที่ทำงานร่วมกับบริษัทอื่นๆ ในความพยายามที่จะพัฒนาการสรรหาแรงงานข้ามชาติ