SCC จับมือสถาบันวิจัยจีนตั้งศูนย์ Innovation Hub

“สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน” องค์กรด้านการวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก จับมือบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) หรือ เอสซีจี ผ่านสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือ (กรุงเทพ) สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน ร่วมพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน 5 อุตสาหกรรม คือ เมืองอัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ เคมีภัณฑ์มูลค่าสูง ธุรกิจพลังงานใหม่ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือ “SCG-CAS ICCB Innovation Hub” เป็นครั้งแรกในไทย มูลค่าโครงการเริ่มต้นกว่า 100 ล้านหยวน โดยมีรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) ดร.เจียง เปียว ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือ (กรุงเทพ) สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน ร่วมให้รายละเอียด