‘เอนก ปิ่นวนิชย์กุล’ บิ๊กล็อต NEX กว่า 2% ขยับถือ 6.28%

HoonSmart.com>> ‘เอนก ปิ่นวนิชย์กุล’ ซื้อหุ้นบิ๊กล็อต NEX จำนวน 10 ล้านหุ้น สัดส่วนกว่า 2% ขยับถือหุ้นเพิ่มเป็น 6.28%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย เอนก ปิ่นวนิชย์กุล ได้มาหุ้นของ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ (NEX) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 จำนวน 10 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 2.1551% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน 29,153,800 หุ้น หรือคิดเป็น 6.283% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ นาย เอนก ปิ่นวนิชย์กุล ซื้อหุ้นบิ๊กล็อตจากนายมนูญ เหมสถาปัตย์ นายอาดาม อินสว่างและนายภิญโญ รุขพันธ์เมธี

หุ้น NEX ปิดตลาดวันที่ 4 พ.ย.2562 อยู่ที่ 2.34 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าซื้อขาย 1.14 ล้านบาท

ขณะที่ความเคลื่อนไหวราคาหุ้นในวันที่ทำรายการ 31 ต.ค.2562 เปิดในราคาต่ำสุดของวันที่ราคา 2.34 บาท ขึ้นไปสูงสุด 2.36 บาท และปิด 2.34 บาท ลดลง 0.02 บาท มูลค่าซื้อขาย 29.32 ล้านบาท