“ประกันสังคม” แจงรายงานข้อมูลพลาด ขายหุ้น TU เพียง 0.13% ยังถือ 4.78%

HoonSmart.com>> สำนักงานประกันสังคม ชี้แจงข้อมูลขายหุ้น “ไทยยูเนี่ยน” ผิดพลาด ขายออกเพียง 0.1359% ยังถือ 4.78% เหตุผลในการขายเป็นไปตามนโยบายบลจ.ที่ประกันสังคมจ้างบริหารกองทุน

นายอนันท์ จารุพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานลงทุน กองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม ชี้แจงข้อมูลการขายหุ้นบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) ได้รายงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีความผิดพลาด โดยกองทุนประกันสังคมมีการขายหุ้นออกไปเพียง 6.48 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 0.1359% ไม่ใช่ขายจำนวน 232.75 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.78 % จึงทำให้กองทุนประกันสังคม ยังคงเหลือถือหุ้นจำนวน 232.75 ล้านหุ้น หรือ คิดเป็น 4.877 %

ทั้งนี้ การขายหุ้น TU นั้นเป็นการขายของบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน (บลจ.) ที่สำนักงานประกันสังคมจ้างบริหารกองทุน ซึ่งการขายหุ้นออกมานั้นถือเป็นนโยบายการลงทุนของแต่ละบลจ.

อ่านประกอบ

‘ประกันสังคม’ ตัดขายหุ้น TU กว่า 4.8776% เหลือถือ 0.1359%