SCC ปรับโครงสร้างธุรกิจเซรามิกในอินโดฯ บริหารจัดการต้นทุน

HoonSmart.com>> “ปูนซิเมนต์ไทย” เดินหน้าปรับโครงสร้างธุรกิจเซรามิกในอินโดนีเซีย รวมการผลิตไว้โรงงานเดียวใน Karawang หวังบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) แจ้งว่า ตามที่บริษัทได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายใน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างภายในของธุรกิจเซรามิกในประเทศอินโดนีเซียนั้น ขณะนี้ PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk (KIA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SCC ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างทางการผลิตด้วยการหยุดดำเนินการผลิตกระเบื้องเซรามิกปูผนังที่โรงงานในเขต Cileungsi จังหวัดชวาตะวันตก โดยจะรวมการผลิตไว้ที่โรงงานอีกแห่งหนึ่งในเมือง Karawang จังหวัดชวาตะวันตก

การปรับโครงสร้างทางการผลิตด้วยวิธีการดังกล่าวจะช่วยให้ KIA สามารถบริหารจัดการต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากการรวมการผลิตไว้ที่โรงงานแห่งเดียว

ทั้งนี้ ธุรกรรมข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของ KIA ซึ่งรวมถึงการปรับโครงสร้างการถือหุ้น การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการปรับโครงสร้างการผลิต โดยจะดำเนินการต่อไป