เมย์แบงก์ กิมเอ็ง คลอด DW 42 รุ่นใหม่ เทรด 24 ต.ค.นี้

HoonSmart.com>>เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ออก DW42 รุ่นใหม่ จำนวน 11 ตัว  ซื้อขายวันแรก 24 ต.ค.62

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant :DW) รุ่นใหม่ เป็นประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) จำนวนทั้งหมด 11 ตัว

ได้แก่ AMAT42C2003A, AWC42C2003A CBG42C2003A,GULF42C2003A,KTC42C2003A,

MTC42C2003A,SAWA42C2003A,TASC42C2003A ,  TISC42C2003A, TKN42C2003A, TRUE42C2003A

เริ่มซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ชุดนี้มีความพิเศษ ที่  DW42 มีค่า Sensitivity ใกล้เคียง 1 ขยับขึ้น-ลง ตามหุ้นอ้างอิงเกือบทุกช่อง เพื่อเป็นทางเลือกที่ดี ให้นักลงทุนสามารถเก็งกำไรใน DW42 บนหุ้นอ้างอิงที่มีความนิยมสูงในตลาด มีราคาเหมาะสม และมีอัตราทดระดับสูงเฉลี่ยกว่า 6 เท่า รวมถึง DW42 มีสภาพคล่องเพียงพอเพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุน

นอกจากนั้นทาง เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ยังได้จัดทำ “Price Guideline” ซึ่งเป็นตารางราคารับซื้อคืน  เพื่อให้นักลงทุนเชื่อมั่นและสามารถเปรียบเทียบระหว่างราคา DW42 กับราคาหุ้นอ้างอิงในระดับต่าง ๆ ได้ถึง 5 วันทำการ นักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลตาราราคา “Price Guideline” ข้อมูลอื่น ๆ ข่าวสารและโปรโมชั่น ได้ที่

Website DW42 : https://www.maybank-ke.co.th/dw42 หรือ ค้นหาด้วย keyword คือ dw42

Line : @DW42 : http://nav.cx/fp1lx5o

Facebook : DW42tiger : https://www.facebook.com/DW42tiger