ธอส. แจงออกรางวัลสลากฯ ครั้งที่ 1 ได้เลขซ้ำเกิดขึ้นได้ รับไปเลยคูณสอง

HoonSmart.com>>ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชี้แจงกรณีที่การออกรางวัลสลากออมทรัพย์ รุ่นที่ 1 ชุดวิมานเมฆ ครั้งที่ 1 มีเลขซ้ำกันคือ 9368037 เป็นเรื่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ โดยผู้ถูกรางวัลจะได้เงินรางวัลรวม 400,000 บาท หรือคิดเป็น 40%  ย้ำการออกรางวัลจัดทำโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ใช้เครื่องออกรางวัลอัตโนมัติ (Multipick) ซึ่งมีขั้นตอนมาตรฐานสากล ผู้ที่ถูกรางวัลไปแล้วก็ยังมีโอกาสถูกรางวัลอีกได้จนกว่าจะครบอายุสลาก

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวถึงกรณีที่การออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รุ่นที่ 1 ชุดวิมานเมฆ ครั้งที่ 1 จำนวน 27 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท ประจำวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 ซึ่งถือเป็นการออกรางวัลครั้งแรกของธนาคาร โดยการออกรางวัลครั้งที่ 20 และ 26 ซึ่งมีเลขซ้ำกันคือ 9368037 ว่า

ผู้ถูกรางวัลหมายเลขนี้จะได้เงินรางวัลรวม 400,000 บาทหรือเท่ากับการได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท คูณสอง และคิดเป็นผลตอบแทน 40% ของมูลค่าสลากตั้งแต่ ครั้งแรกของการออกรางวัล โดยคณะกรรมการออกรางวัลทั้ง 5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยผู้มีเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกตลอดจนสื่อมวลชน เห็นตรงกันว่าเป็นเรื่องปกติที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้

ทั้งนี้ การออกรางวัลโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยการใช้อุปกรณ์ออกรางวัลอัตโนมัติ (Multipick) ซึ่งมีขั้นตอนและกระบวนการออกรางวัลตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 เช่นเดียวกับกระบวนการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 2 และ 3 ในปัจจุบัน โดยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติจะทำงานโดยคณะกรรมการออกรางวัลจะกดปุ่มสัญญาณเพื่อให้เกิดลมดันให้ลูกปิงปองในแต่ละหลักคละกัน และลูกปิงปองที่ถูกสุ่มเลือกจะลอยตัวขึ้น ตามท่อด้านบนของแต่ละห้องทั้ง 6 ห้อง

ทุกหมายเลขมีโอกาสถูกรางวัลเท่ากันและมีโอกาสที่จะออกซ้ำกันได้เช่นกันไม่สามารถควบคุมหรือกำหนดเลขได้ ประกอบกับกฎกระทรวงการออกและขายสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2562 ได้ระบุไว้เช่นกันว่า สลากออมทรัพย์ฉบับหนึ่ง ๆ อาจถูกรางวัลที่ออกในครั้งหนึ่งได้มากกว่าหนึ่งรางวัล และสลากออมทรัพย์ฉบับใดที่เคยถูกรางวัลแล้ว สลากออมทรัพย์ฉบับนั้นยังอาจถูกรางวัลในการออกรางวัลครั้งต่อๆ ไปได้ตลอดอายุสลากออมทรัพย์ฉบับนั้น

ดังนั้น จึงขอยืนยันว่าการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ธอส.เป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ และยังสะท้อนให้เห็นว่าสลากออมทรัพย์ ธอส. ถือเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการได้รับผลตอบแทนดีและมีโอกาสถูกรางวัลสูงไปพร้อมกันซึ่งผู้ซื้อสลากมีโอกาสถูกรางวัลได้ถึง 972 รางวัล ตลอดระยะเวลา 3 ปี และเมื่อถูกรางวัลไปแล้วก็ยังมีโอกาสถูกรางวัลได้อีกไปจนกว่าจะครบอายุสลาก 3 ปี