มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดโบว์ลิ่งการกุศล

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ (กลาง) คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ (ที่ 2 จากขวา) เลขานุการมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ สงกรานต์ อิสสระ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดงานแถลงข่าวการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้สมทบทุนสนับสนุนด้านการศึกษา งานวิจัย ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันขึ้นในวันที่ 16 พ.ย.62 นี้ ณ Blu-O Rhythm & Bowl ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมี (จากซ้าย) อรพรรณ อรุณรังสิกุล รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด, ศ.กิตติคุณ พญ.กอบจิตต์ ลิมปพะยอม เหรัญญิก มูลนิธิฯ , ผศ.พญ.อรศรี รมยะนันทน์ กรรมการมูลนิธิฯ และศุภลาภ พิทักษ์โลหะพิตร กรรมการมูลนิธิฯ ร่วมงานแถลงข่าว ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารหอสมุด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆ นี้