SCC ปรับโครงสร้างภายในธุรกิจเซรามิกในอินโดฯ เพิ่มประสิทธิภาพ

HoonSmart.com>> “ปูนซิเมนต์ไทย” ปรับโครงสร้างภายในธุรกิจเซรามิกในอินโดนีเซีย หวังเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) แจ้งว่า PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk (KIA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจเซรามิกในประเทศอินโดนีเซีย (IDX) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัท ได้รายงานตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท KIA โดย KIA เป็นบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจเซรามิกภายใต้ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจหลักของ SCC

การปรับโครงสร้างดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม รวมถึงการปรับโครงสร้างการถือหุ้น การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการปรับโครงสร้างการผลิต ซึ่งการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท KIA ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยของ KIA 2 บริษัท ได้แก่ PT KIA Serpih Mas (KSM) และ PT KIA Keramik Mas (KKM)

ในส่วนของการปรับโครงสร้างธุรกิจ KSM ประกอบด้วยการขายหุ้น KSM ร้อยละ 13.32 ที่ถือโดยบริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ให้แก่บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ KSM จำนวน 40,000 ล้านรูเปีย (หรือประมาณ 90 ล้านบาท) ซึ่ง KIA ได้สละสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน และ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ทั้งหมด ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นระหว่าง KIA และ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ใน KSM เป็นร้อยละ 72.30 : 27.70 ตามลำดับ

สำหรับการปรับโครงสร้างธุรกิจของ KKM เป็นการขายหุ้น KKM สัดส่วน 0.79% ที่ถือโดย เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ให้แก่ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นระหว่าง KIA และ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ใน KKM เป็นร้อยละ 99.21 : 0.79 ตามลำดับ

ทั้งนี้ เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เป็นบริษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยหลักของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างของ SCC ตั้งแต่ปี 2556 โดยในปัจจุบัน เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เป็นบริษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้นทั้งหมด