“อินเตอร์ ฟาร์มา” คาดขาย IPO 46 ล้านหุ้น ปลายเดือนต.ค.นี้

HoonSmart.com>> “อินเตอร์ ฟาร์มา” พร้อมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 46 ล้านหุ้น ปลายเดือนต.ค.นี้ หลัง ก.ล.ต. อนุมัติขายหุ้น เตรียมนำเงินใช้เป็นทุนหมุนเวียนดำเนินกิจการ คาดหุ้นเข้าซื้อขายตลาด mai เดือนพ.ย.62

นางภิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด ที่ปรึกษาการเงิน บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา (IP) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา (IPO) เป็นที่เรียบร้อย โดยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 46 ล้านหุ้น คิดเป็น 22.33% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทอินเตอร์ ฟาร์มา มีทุนจดทะเบียน 103 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 206 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนจะทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 80 ล้านบาท คิดเป็นจำนวน 160 ล้านหุ้น

นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม สายงานวาณิชธนกิจ-ด้านตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย)   ผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น IP กล่าวว่า คาดว่าจะเปิดจองซื้อหุ้น IPO ได้ในช่วงปลายเดือน ต.ค.นี้ และเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ช่วงต้นเดือน พ.ย.นี้ โดยจะเริ่มให้ข้อมูลการเสนอขายหุ้นแก่นักลงสถาบันและนักลงทุนทั่วไปประมาณกลางเดือนนี้

สำหรับบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่ดีและมีการเติบโตของรายได้ที่เพิ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จึงมั่นใจในการเสนอขาย IPO ครั้งนี้ ส่วนของนโนบายการจ่ายปันผลคาดว่าอัตราจะไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา เป็นผู้นำธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ชะลอวัย และนวัตกรรมความงานสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์

ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์เป็นผู้นำการคิดค้น แนะนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่แตกต่าง ด้วยประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพื่อการป้องกันและรักษาโรค สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯและการดำเนินกิจการ

ด้านรายได้ 6 เดือนแรก ของปี 61 เทียบกับรายได้ 6 เดือนแรก ของปี 62 เพิ่มขึ้น 32.37% นอกจากนี้ ด้วยแนวทางทำการตลาด หวังจะขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่ดีในระยะยาวและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน

“เราวางเป้าหมาย 5 ปีข้างหน้า จะเติบโตสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในการเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพและจะขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและทำตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศ ควบคู่กับการสร้างแบรนด์ INTERPHARMA ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น เพื่อสร้างการเติบโตการเป็นบริษัทชั้นนำในระดับสากล” นาย ทรงวุฒิ กล่าว

อ่านประกอบ

“อินเตอร์ ฟาร์มา” เตรียมขาย IPO 46 ล้านหุ้น เข้า mai ปีนี้