“อินเตอร์ ฟาร์มา” เตรียมขาย IPO 46 ล้านหุ้น เข้า mai ปีนี้

HoonSmart.com>> ‘อินเตอร์ ฟาร์มา’ เตรียมขายหุ้น IPO จำนวน 46 ล้านหุ้น นำเงินใช้หมุนเวียนกิจการ ชูจุดเด่นด้านคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในด้านการสร้างสมดุลในระบบร่างกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร

ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา (IP) ผู้นำธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชะลอวัยและนวัตกรรมความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ เปิดเผยว่า บริษัทฯ พร้อมเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เพื่อเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้มีความแข็งแกร่ง รองรับการขยายธุรกิจที่มีเป้าหมายเป็นบริษัทชั้นนำในการนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพและขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและทำตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและสามารถจดจำเครื่องหมายการค้า INTERPHARMA ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์เป็นผู้นำการคิดค้นและนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่แตกต่าง ด้วยประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพื่อการป้องกันและรักษาโรค การมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นและชะลอวัย มาเป็นแนวทางขับเคลื่อนธุรกิจที่มีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ครอบคลุม ทั้งเวชภัณฑ์ โภชนเภสัช เวชสำอาง อาหารสุขภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับคนและสัตว์ ภายใต้แนวคิด ‘VALUE YOUR LIFE’ ที่เชื่อว่า คุณค่าของชีวิต คือสุขภาพที่ดีและการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ ซึ่งได้สะท้อนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภคมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีสมดุลในระบบร่างกาย ผ่านกระบวนการใส่ใจในทุกรายละเอียดขั้นตอน ตั้งแต่ การคิดค้นและนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพดีเยี่ยม

ปัจจุบัน บริษัทฯ มี 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามสำหรับคน ประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัย (Wellness and Anti-Aging Products) และ 2) ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงาม (Aesthetic Innovation Product) กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์ ได้แก่ 3) ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลี้ยง และ 4) ผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์

“เราวางเป้าหมาย 5 ปีข้างหน้า จะเติบโตสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในการเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพและจะขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและทำตลาดในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด VALUE YOUR LIFE จากเดิมที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านโรงพยาบาล คลินิก ร้านขายยา โรงพยาบาลและคลินิกสัตว์เลี้ยง ร้านเพ็ทช้อปและร้านค้าปลีกสมัยใหม่ รวมถึงจำหน่ายสินค้าไปยังผู้บริโภคจากทีมขายและช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและสามารถจดจำเครื่องหมายการค้า INTERPHARMA ได้เป็นอย่างดี ควบคู่กับการพัฒนาองค์กรให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือ พัฒนาสังคมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว” ดร.ทรงวุฒิ กล่าว

นิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม

นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า  สำนักงาน ก.ล.ต. ได้นับหนึ่งแบบไฟลิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ปัจจุบัน บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา มีทุนจดทะเบียน 103 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้น  206 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนเรียกชำระแล้ว 80 ล้านบาท  จำนวน 160 ล้านหุ้น และเตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 46 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 22.33% ของหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนส่วนใหญ่ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน คาดว่าจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาด เอ็ม เอ ไอ ได้ภายในปีนี้