ผู้ถือหุ้น PORT ไฟเขียวรับหุ้นเพิ่มทุน เตรียมเข้า SET รับหุ้นปันผลฟรี 10:1

HoonSmart.com>>ผู้ถือหุ้น สหไทย เทอมินอล โหวตอนุมัติ จ่ายหุ้นปันผลพิเศษ ฟรี 10 : 1  ดันทุนจดทะเบียนแตะ 329 ล้านบาท ปูทางย้ายเข้าเทรดใน SET ปีนี้

เสาวคุณ ครุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางเสาวคุณ ครุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหไทย เทอร์มินอล หรือ PORT กล่าวว่า “ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 มีมติเอกฉันท์ ให้บริษัทฯ จ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด จากกำไรสะสมในอัตราในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผลอัตราการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญปันผล โดยเศษของหุ้นให้จ่ายเป็นเงินสดหุ้นละ 0.05 บาท และจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.005 บาท และอนุมัติเพิ่มทุน จำนวน 29,899,720 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 298,999,981 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 328,899,701 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 59,799,440 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อรองรับการจ่ายปันผลและปรับสิทธิวอแรนท์จากการจ่ายหุ้นปันผล โดยล่าสุดบริษัทฯได้ปรับอัตราการใช้สิทธิวอแรนท์ PORT-W1 จากราคาใช้สิทธิเดิม 6.50 บาท เป็น 5.9091 บาท และ ปรับอัตราการใช้สิทธิจากเดิม 1:1 หน่วย/หุ้น เป็น 1: 1.09999 หน่วย/หุ้น

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการขายคลังสินค้าปลอดภาษี ให้กับ บมจ.สหไทยสตีลไพพ์ ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกัน โดยได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่ารายการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ด้านกระแสเงินสดที่จะนำมาใช้หมุนเวียน เพิ่มสภาพคล่องให้กับกิจการ การนำเงินดังกล่าวไปลงทุนในส่วนอื่นๆ เพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่อาจจะเกิดขึ้น และยังลดความเสี่ยงด้านการจัดหาผู้เช่า”

นางเสาวคุณ กล่าวว่า “คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณที่ผู้ถือหุ้นในการสนับสนุน รวมถึงแผนงานที่บริษัทฯจะย้ายไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET ในปลายปีนี้ ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับหลักทรัพย์ ลดข้อจํากัดในการเข้าลงทุนของนักลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอาจจะช่วยให้การซื้อขายหุ้นของบริษัทฯมีเสถียรภาพมากขึ้น สำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกปี 2562 บริษัทฯมีรายได้รวม 782.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.92% จากรายได้รวม 753.23 ล้าน บาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 56.72 ล้านบาท ลดลง 7.87% จากกำไรสุทธิ 61.57 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปีก่อน”

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล หรือ PORT เป็นผู้ให้บริการท่าเรือเอกชนครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทยโดยให้บริการ 1. ธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจรสำหรับเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  2.ธุรกิจการให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก ภายในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลบริเวณเขตพื้นที่แหลมฉบัง 3. ธุรกิจการให้บริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า  4.ธุรกิจการให้บริการ เกี่ยวเนื่องอื่นๆ อาทิ การให้บริการ Freight Forwarding เป็นต้น

บริษัทฯ มีแผนจะขยายธุรกิจท่าเรือและโลจิสติกส์แบบครบวงจรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจของบริษัทโดยการลงทุนสร้างท่าเรือพาณิชย์แห่งที่ 3 ผ่านการลงทุนในบริษัท บางกอกริเวอร์ เทอร์มินอล (BRT) คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างราว 18 เดือน ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการให้บริการท่าเรือได้อีกประมาณ 180,000 TEUs/ปี และขยายศูนย์กระจายสินค้าต่อยอดธุรกิจ ก้าวสู่การเป็นผู้นำการให้บริการ โลจิสติกส์แบบครบวงจร โดยลงทุนใน บริษัท บางกอก โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด (BLP)เพื่อพัฒนา และบริหารโครงการ โลจิสติกส์พาร์ค หรือศูนย์กระจายสินค้าบนพื้นที่กว่า 50 ไร่