FMT เผยหุ้นใหญ่เซ็นขายหุ้น 42.25% ให้ “ซีทีเจ โฮลดิ้งส์ 2” มูลค่า 206 ลบ.

HoonSmart.com>> ฟูรูกาวา เม็ททัลฯ เผย “ฟูรูกาวา อิเล็คตริก” ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เซ็นสัญญาขายหุ้นทั้งหมด 42.25% ให้ “ซีทีเจ โฮลดิ้งส์ 2” มูลค่า 728 ล้านเยน เข้าเกณฑ์ทำเทนเดอร์ฯ หุ้นที่เหลือทั้งหมด

บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) (FMT) แจ้งว่า ในวันนี้ (27 ก.ย.2562) บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากบริษัท ฟูรูกาวา อิเล็คตริก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น FMT ให้แก่บริษัท ซีทีเจ โฮลดิ้งส์ 2 จำกัด (CTJ Holdings2 LLC) จำนวน 20,280,280 หุ้น หรือคิดเป็น 42.25% ในราคารวม 728 ล้านเยน หรือคิดเป็นราคาหุ้นละ 35.90 เยน มูลค่าประมาณ 206 ล้านบาท

ทั้งนี้ ราคาซื้อขายดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนตามข้อกำหนด และเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนบางประการ รวมถึงการขออนุญาตต่าง ๆ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าธุรกรรมการซื้อขายหุ้นจะแล้วเสร็จในวันที่ 2 มีนาคม 2563 หรือวันอื่นใดตามที่ผู้ขายและผู้ซื้อจะตกลงกัน

ภายหลังการขายหุ้นครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัท ฟูรูกาวา อิเล็คทริค จำกัด ไม่เหลือสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท และ CTJ Holdings2 LLC จะเข้ามาถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 42.25% และมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท (Mandatory Tender Offer) ต่อไป