ครม.เห็นชอบกลุ่ม GULF-PTT พัฒนาท่าเรือมาบตาพุดเฟส 3

HoonSmart.com>>ครม.เห็นชอบผลการคัดเลือกโครงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุดเฟส 3 กลุ่ม GULF-PTT ได้สัมปทาน 30 ปี 

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 24 ก.ย. 2562 เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และร่างสัญญาร่วมทุนโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเสนอมา

สำหรับบริษัทผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) และบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทปตท. (PTT) โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จะชำระเงินร่วมลงทุนของรัฐ จำนวน 1,010 ล้านบาท/ปี และได้รับค่าให้สิทธิการร่วมลงทุนจากเอกชนกลุ่มกิจการร่วมค้ากัลฟ์ และพีทีทีแทงค์ จำนวน 300 ล้านบาท/ปี คิดเป็นค่าร่วมลงทุนที่จ่ายให้กับเอกชน 710 ล้านบาท/ปี เป็นระยะเวลา 30 ปี

ก่อนหน้านี้กัลฟ์ฯ ร่วมกับกลุ่มบีทีเอส เสนอราคางานระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ต่ำสุดทั้ง 2 สาย คาดว่าจะชนะการประมูล 6.1 หมื่นล้านบาท