ปตท.ยื่นอุทธรณ์ศาลฎีกา แพ้คดีเลิกสัญญา RPC

HoonSmart.com>> “ปตท.” เตรียมยื่นอุทธรณ์ศาลฎีกา หลังศาลแพ่งสั่งจ่ายค่าเสียหาย “อาร์พีซีจี” กรณีบอกเลิกสัญญาซื้อขายวัตถุดิบ จำนวน 390 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี

บริษัท ปตท. (PTT) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ศาลแพ่งมีคำพิพากษาตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยให้ ปตท. (PTT) ชำระค่าเสียหายให้แก่บริษัท อาร์พีซีจี (RPC) จำนวน 390 ล้านบาท/ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 จนถึงวันที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาด (25 มีนาคม 2559) พร้อมทั้งอัตราดอกเบี้ยในอัตรา 7.5% ต่อปี อย่างไรก็ตาม ปตท.ยังไม่อาจเห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลแพ่ง จึงจะใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลฎีกาตามกฎหมาย่่อไป

อ่านประกอบ

RPC ชนะ ปตท.ยกเลิกสัญญา ศาลแพ่งสั่งจ่าย 390 ลบ./ปี บวกดบ.