RPC ชนะ ปตท.ยกเลิกสัญญา ศาลแพ่งสั่งจ่าย 390 ลบ./ปี บวกดบ.

HoonSmart.com>>อาร์พีซีจีแจ้งศาลแพ่งมีคำพิพากษาให้ ปตท.ชำระค่าเสียหายให้ปีละ 390 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ หลังได้รับความเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาซื้อขายวัตถุดิบ 

บริษัท อาร์พีซีจี (RPC) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ศาลแพ่งมีคำพิพากษาตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยให้ ปตท. (PTT) ชำระค่าเสียหายให้แก่บริษัท จำนวน 390 ล้านบาท/ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 จนถึงวันที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาด (25 มีนาคม 2559) พร้อมทั้งอัตราดอกเบี้ยในอัตรา 7.5% ต่อปี ของยอดเงินค่าเสียหาย

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัท ปตท. ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งขอให้ศาลเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ (ข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 114/2552) ที่ให้ปตท.ชำระค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาซื้อขายวัตถุดิบกับบริษัท โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อมาบริษัทได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้มีการบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 เป็นคดีหมายเลขดำที่ พ.6000/2559 ซึ่งศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้นำคำร้องทั้ง 2 คดีดังกล่าว