EPCO ขายหุ้นโรงไฟฟ้า “ฟูเยี้ยน” ให้ BGC มูลค่า 1.25 พันลบ.

HoonSmart.com>> บอรด์ EPCO ไฟเขียวขายหุ้นโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มเวียดนาม “ฟูเยี้ยน” กำลังผลิต 99.216 เมกะวัตต์ ให้ BGC มูลค่า 1,259 ล้านบาท หนุนเงินสดเพิ่มรองรับขยายธุรกิจ ลงทุนใหม่ๆ พร้อมคืนเงินกู้ลดสัดส่วนหนี้สินต่อทุน มั่นใจผลงานปี 62-63 นิวไฮต่อเนื่อง

นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก (EPCO) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (EP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ EPCO ซึ่งถือหุ้นสัดส่วน 75% ของหุ้นทั้งหมด โดยให้ EP ขายหุ้นทั้งหมด 100% ของบริษัท โซล่าร์ พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)หรือ SPM ให้กับบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส (BGC) โดยได้ลงนามซื้อขาย (SPA) ในวันที่ 6 ก.ย.62 พร้อมได้รับเงินมัดจำ 10% และรับส่วนที่เหลือภายใน 31 ต.ค.62 หลัง BGC ทำ due diligence แล้ว

ปัจจุบัน SPM ถือหุ้น 67%ของหุ้นทั้งหมดในบริษัท Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (PKS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดย PKS ประกอบกิจการธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ Xuan Tho 1 (โครงการ XT1) และโครงการ Xuan Tho 2 (โครงการ XT2) มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 99.216 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดฟูเยี้ยน ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นอกจาก SPM ถือหุ้น PKS แล้วยังถือหุ้นในบริษัท Alternative Energies Kabushiki Kaisha (AEKK) ซึ่งประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นก่อนการขายหุ้น และหนี้ของ SPM ให้แก่ BGC ทาง SPM จะต้องขายหุ้นและการลงทุนทั้งหมดที่ถือใน AEKK ให้แก่ EP Group (HK) Company Limited (EPHK) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ EP ถือหุ้น 100% และคาดว่าธุรกรรมจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือน ก.ย.2562 ก่อนวันที่ทำรายการซื้อขายหุ้นและหนี้ฯ ในครั้งนี้

“ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับ EPCO คือ ทำให้บริษัทฯ มีเงินสดเพิ่มขึ้น และมีเงินทุนเพียงพอเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และการลงทุนใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งสามารถนำไปชำระคืนเงินกู้ เพื่อลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน และจะส่งผลให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นต่อไป”นายยุทธ กล่าว

สำหรับ แผนการดำเนินงานในช่วงที่เหลือของปีนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษา และเตรียมความพร้อมขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของโครงการลม และโซลาร์ลอยน้ำ โดยคณะกรรมการมีมติให้จดทะเบียนบริษัทใหม่อีก 2 บริษัทที่ Hong Kong เพื่อการลงทุนในเวียดนามภายใต้ EP Group (HK) Co.,Ltd. ชื่อ EPVN W1 (HK) Co.,Ltd. และEPVN W2 (HK) Co.,Ltd.

ขณะที่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ คาดว่าจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด จากการที่ EPCO เข้าถือหุ้นใหญ่ในโรงพิมพ์เนชั่น และแตกไลน์การผลิตไปในส่วนของกล่องลูกฟูก ใน Q4/2562 เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ช้อปสินค้าผ่านออนไลน์มากขึ้น ซึ่งจะช่วยผลักดันแนวโน้มรายได้และกำไรในปี 2562-2563 สร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง

ด้านบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส (BGC) แจ้งว่า บริษัทฯ จะเข้าลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นและหนี้ในวันที่ 6 ก.ย.2562 กับบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (EP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก (EPCO) ถือหุ้นในสัดส่วน 75% ของหุ้นทั้งหมด เพื่อเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โซล่าร์ พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (SPM) จำนวน 2 ล้านหุ้น หรือ คิดเป็น 100% ของหุ้นสามัญทั้งหมด รวมถึงการรับโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของ SPM ซึ่งเป็นหนี้คงค้างเพื่อบริษัท Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (PKS) ประมาณ 730 ล้านบาท มูลค่าซื้อขายรวม 1,259 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้ SPM มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ก.ย.2562