MAJOR-KBANK จัดกิจกรรม Live สดสานสัมพันธ์พนง.แบงก์ทั่วปท.

นรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป (MAJOR) จับมือ พัชร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ, ชลารัตน์ พินิจเบญจพล และ ชลัฐ ศิริพงศ์วุฒิกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) นำเสนอประสบการณ์ที่แตกต่างมากกว่าการเป็นโรงภาพยนตร์ จัดงาน “ก้าวผ่าน Comfort Zone อย่างยิ่งใหญ่ ด้วยพลังใจที่กล้าแกร่ง” ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี อยุธยา เปิดช่องทางสื่อสารรูปแบบใหม่ด้วยการถ่ายทอดสดผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์บนจอของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ อีก 7 จังหวัด ทำให้พนักงานกสิกรไทยสามารถรับชมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวในทุกพื้นที่ โดยมีเป้าหมายเพื่อสื่อสารให้พนักงานทุกระดับที่ประจำอยู่ภูมิภาคต่างๆ รับทราบถึงนโยบายการทำงาน สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง อีกทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนสามารถซักถามกับผู้บริหารแบบเรียลไทม์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับพนักงานทั่วประเทศ รวมพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทั้งสิ้น 2,300 คน