ห้ามซื้อขายหุ้น PPPM ผิดนัดหุ้นกู้ 580 ลบ. รอชี้แจงผลกระทบ

HoonSmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย H  พีพี ไพร์ม หลังแจ้งผิดนัดหุ้นกู้ 580 ล้านบาท อาจถูกเรียกให้ชำระหนี้อีก 541 ล้านบาท  รวม 34% ของสินทรัพย์รวม มีนัยสำคัญ  ขอให้บริษัทชี้แจง 3 ประเด็น 

ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย H ห้ามการซื้อขายหุ้นชั่วคราว บริษัท พีพี ไพร์ม (PPPM) วันที่ 31 ก.ค. 2562 หลังจากแจ้งการผิดนัดหุ้นกู้รวม 580 ล้านบาท และเป็นเหตุให้อาจถูกเรียกให้ชำระหนี้กู้อีก 541.60 ล้านบาท รวมเป็นมูลหนี้หุ้นกู้ 1,121.60 ล้านบาทคิดเป็น 34.87% ของสินทรัพย์รวม ซึ่งขนาดรายการดังกล่าวมีนัยสำคัญ แต่บริษัทยังไม่ได้ชี้แจงผลกระทบต่อฐานะการเงินและการดำเนินงานของบริษัท โดย PPPM ระบุว่าสาเหตุเกิดจากการปรับโครงสร้างกิจการ และโครงสร้างทางการเงิน ซึ่งทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้

ตลาดหลักทรัพย์ฯขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม 3 เรื่องคือ 1. การผิดนัดชำระหนี้มีผลกระทบต่อการผิดนัดชำระหนี้สินอื่นหรือไม่ อย่างไร เช่น เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เป็นต้น  2. การผิดนัดชำระหนี้ มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือไม่ อย่างไร  3. บริษัทชี้แจงสาเหตุการผิดนัดชำระหนี้ว่าเกิดจากการปรับโครงสร้างกิจการและโครงสร้างทางการเงินนั้น ขอให้อธิบายถึงที่มาและสาเหตุให้ชัดเจน

ด้านราคาหุ้นล่าสุด ปิดที่ 2.66 บาท

อ่านประกอบ

เสี่ยง! ซื้อตราสารหนี้ส่อไม่ได้เงินคืน ธุรกิจแห่ขาย ธปท.เข้มสินเชื่อ