HMPRO กำไร 1.5 พันล้าน โต 16% กวาดยอดขายเพิ่ม

HoonSmart.com>> โฮม โปรดักส์ฯ อวดกำไรไตรมาส 2/62 แตะ 1,526 ล้านบาท เติบโต 16% จากงวดปีก่อน กวาดรายได้ยอดขาย 1.64 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.36% หนุนครึ่งปีกำไร 2,946 ล้านบาท เติบโต 15%

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO) แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 กำไรสุทธิ 1,526.62 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.12 บาท เพิ่มขึ้น 16.31% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 1,312.56 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.10 บาท

ส่วนงวด 6 เดือน ปี 2562 กำไรสุทธิ 2,946.47 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.22 บาท เพิ่มขึ้น 15.05% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 2,561.03 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.19 บาท

ในงวดไตรมาส 2/2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 17,565.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,100.69 ล้านบาท หรือ 6.69% ประกอบด้วย รายได้จากการขาย 16,426.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 981.90 ล้านบาท หรือ 6.36% เป็นผลมาจากการเติบโตของยอดขายสาขาเดิมของธุรกิจโฮมโปรและเมกา โฮม รวมถึงการเติบโตของยอดขายจากสาขาใหม่จากธุรกิจโฮมโปร

ส่วนรายได้ค่าเช่าและบริการมีจำนวน 627.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76.53 ล้านบาท หรือ 13.89% เป็นผลมาจากรายได้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นจากพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้ามาร์เกต วิลเลจ และพื้นที่ให้เช่าของสาขาโฮมโปรและรายได้จากค่าบริการ “Home Service” รวมทั้งมีรายได้อื่น 511.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.27 ล้านบาท หรือ 9.01% โดยเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้ส่งเสริมการขายร่วมกับคู่ค้า และดอกเบี้ยรับ

บริษัทฯ มีกำไรกำไรขั้นต้น 4,340.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 318.17 ล้านบาท หรือ 7.91% เมื่อเทียบกับปีก่อน สำหรับอัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขายเพิ่มขึ้นจาก 26.05% ในปีก่อน มาอยู่ที่ 26.43% เป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนของส่วนผสมสินค้ามีไว้เพื่อขายทั้งกลุ่มสินค้าทั่วไป และการเพิ่มอัตรากำไรของกลุ่มสินค้า Direct Sourcing รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพวางแผนการจัดซื้อสินค้าของธุรกิจโฮมโปร เมกาโฮม และโฮมโปรที่ประเทศมาเลเซีย แม้ว่าบริษัทฯ มีต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มขึ้นจากต้นทุนพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้น

ด้านต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการเพิ่มขึ้น 64.55 ล้านบาท หรือ 17.66% เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการให้บริการ “Home Service” และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 102.35 ล้านบาท หรือ 3.45% และมีค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้น 9.71 ล้านบาท หรือ 9.89% จากการออกหุ้นกู้ใหม่ในช่วงครึ่งหลังของปี 2561