ILM เข้าเทรด 26 ก.ค.ลุ้นพ้นจอง เจ้าของแช่แข็งหุ้น 1 ปี ฝ่ากำไรลด

HoonSmart.com>>อินเด็กซ์ ฯ เข้าซื้อขายใน SET 26 ก.ค. คาดภาวะตลาด ปัจจัยพื้นฐานหนุนราคาเหนือจองที่ 22 บาท  2 กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ฝากหุ้นจำนวน 78% ไม่ขาย 1 ปี บริษัทเปิดกำไรไตรมาส 1 รูดลง 23% เหลือ 141 ล้านบาท ภาระเพิ่มผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงาน

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ (ILM) ผู้นำในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านครบวงจร เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดพาณิชย์ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

บริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ประชาชนทั่วไป(ไอพีโอ)จำนวน 105 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 22 บาท จัดสรรให้กับผู้ลงทุนสถาบัน 66.7% มีมูลค่าระดมทุนรวม 2,310 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 11,110 ล้านบาท โดยมี บล. บัวหลวง เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ได้แก่ ครอบครัวปัทมสัตยาสนธิ และครอบครัวอุดมมหันติสุข จะนำหุ้นทั้งสิ้นประมาณ 395 ล้านหุ้น หรือประมาณ 78% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) และบล. บัวหลวง เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน

ด้านผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2562 บริษัทมีกำไรสุทธิ 131 ล้านบาท ลดลง 40 ล้านบาทหรือประมาณ 23% จากที่มีกำไรสุทธิ 171 ล้านบาทในช่วงเดียวกันปีก่อน 171,144

กำไรไตรมาส 1 ลดลง และอัตรากำไรสุทธิลดลงจาก 6.25 เหลือ 5.4% ปัจจัยหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการบริหารสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานจำนวน 26.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายหลังหักภาษีเงินได้จำนวน 21 ล้านบาท การลดลงของมูลค่ากำไรขั้นต้น และการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการจัดจำหน่าย ซึ่งบางส่วนถูกหักกลบจากการลดลงของต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีจากสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน