บลจ.กสิกรไทย คว้ารางวัลกองทุนตราสารทุนโลยอดเยี่ยม

ริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) คว้ารางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 ประเภทกลุ่มกองทุนตราสารทุนโลก (Global Equity) จากกองทุนเปิดเค โกลบอล เฮสท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged (K-GHEALTH (UH)) ในงาน Money & Banking Awards 2019 โดยมี สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร (กลาง) เป็นประธานการจัดงาน พร้อมด้วย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี (ขวา) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ วศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บลจ.กสิกรไทย (ซ้าย) ณ โรงแรมดิ แอทธินี แบงค็อก เมื่อเร็วๆ นี้