PTTEP ผลงานทะลุเป้า เพิ่มปริมาณขาย-งบลงทุน 5 ปี

HoonSmart.com>>ปตท.สผ. ปรับเพิ่มเป้าหมายปริมาณการขายปิโตรเลียม  ค่าใช้จ่าย งบลงทุน 5 ปี (2562-2566) สะท้อนความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์   เฉพาะปี 2562 ปรับประมาณการรายจ่ายเป็น 116,246 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 321 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 9.85% ไม่รวมงบซื้อกิจการอีกประมาณ  67,795 ล้านบาท  

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือปตท.สผ. (PTTEP) เปิดเผยว่า ในช่วง 6 เดือนแรก ของปี 2562 ปตท.สผ. ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เชิงรุกในหลาย ๆ ด้าน จึงปรับประมาณการรายจ่ายในปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 3,577 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ประมาณ 116,246 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 321 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 9.85% จากเดิมที่เคยประมาณการไว้ที่ 3,256 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบเท่า 107,453 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ยังไม่รวมรายจ่ายในการเข้าซื้อกิจการอีกประมาณ 2,086 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 67,795 ล้านบาทในปี 2562

สำหรับแผนการลงทุน 5 ปี (2562-2566) ปตท.สผ. ได้ปรับประมาณการเพิ่มขึ้นเป็น 21,354 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบเท่า 685,143 ล้านบาท จากเดิมที่เคยประมาณการไว้ที่ 16,105 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 525,055 ล้านบาท  ส่งผลให้ ปตท.สผ. ปรับเพิ่มปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ย ในปี 2562 ขึ้นเป็น 345,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน จากเดิมที่ได้คาดการณ์ไว้ที่ 318,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน คิดเป็นอัตราการเติบโตแบบทบต้น ประมาณ 7% ส่วนปี 2563 จำนวน 365,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน และ 380,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน

“ ปตท.สผ. ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตามกลยุทธ์เชิงรุก Expand โดยสามารถเข้าซื้อกิจการทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ รวมทั้งชนะการประมูลแปลงสัมปทานในต่างประเทศได้ตามแผนที่วางไว้ ต่อจากนี้เราจะให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ Execute โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านสิทธิการดำเนินการ ของแหล่งเอราวัณ และโครงการอื่น ๆ ที่เราเข้าซื้อกิจการให้เป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงเร่งรัดการสำรวจในโครงการต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างการเติบโตให้กับ ปตท.สผ. ในอนาคต” นายพงศธร กล่าว

ก่อนหน้านี้ ปตท.สผ.ลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง G1/61 (แหล่งเอราวัณ) และ G2/61 (แหล่งบงกช) ในอ่าวไทย การชนะการประมูลและได้รับสิทธิในแปลงสำรวจปิโตรเลียมทั้งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และมาเลเซีย การเข้าซื้อกิจการของบริษัท เมอร์ฟี่ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา รวมทั้ง การเข้าซื้อสัดส่วนการถือหุ้น  33.8 %ในบริษัท อพิโก แอลแอลซี จากบริษัท เทเท็กซ์ ไทยแลนด์