SSP เผยโซลาร์ฟาร์ม ‘มองโกเลีย’ 16.4 MW เริ่มจ่ายไฟ

HoonSmart.com>> เสริมสร้าง พาวเวอร์” เผยโซลาร์ฟาร์ม Khunsight Kundi ในมองโกเลียที่ลงทุนผ่านบริษัทย่อย ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 16.4 เมกะวัตต์ เริ่มจ่ายไฟเชิงพาณิชย์

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP) แจ้งว่า โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (โซลาร์ฟาร์ม) Khunsight Kundi ในประเทศมองโกเลีย ที่บริษัทได้ลงทุนผ่านบริษัท Sermsang Sustainable Singapore Private Limited (SSSG) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้น 100% ที่ลงทุนในโครงการเป็นสัดส่วน 75% นั้น ได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วเมื่อวันที่ 6 ก.ค.2562

โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมือง Ulaanbaatar ประเทศมองโกเลีย มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 16.4 เมกะวัตต์ (MW) โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า รวม 15 เมกะวัตต์ กับ National Dispatch Center (NDC) ซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐของประเทศมองโกเลียที่มีหน้าที่โดยตรงในการรับซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชน มีราคารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-In Tariff (FiT) เท่ากับ 0.162 เหรียญสหรัฐ/หน่วย