“คันทรี่กรุ๊ป” พานักลงทุนเยี่ยมชมห้องส่งช่องข่าว BEC

บริษัทหลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป (CGS) นำทีมโดย ปรีชาวุฒิ ขุมทรัพย์  กรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน 2 พานักลงทุนเข้าเยี่ยมชมห้องส่งของสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ช่วงข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ซึ่งดำเนินงานโดย BEC : บริษัท บีอีซี เวิลด์  ซึ่งดำเนินธุรกิจหลักในการดำเนินการออกอากาศและสื่อโฆษณา ธุรกิจโทรทัศน์ และธุรกิจสื่อใหม่ รวมถึงธุรกิจดำเนินการจัดหา ผลิตรายการ เช่น รายการบันเทิง สารคดี การแสดงโชว์/คอนเสิร์ต เป็นต้น