CPF สัมมนา “เกาะติดสถานการณ์…ASF”

HoonSmart.com>> ซีพีเอฟ สัมมนา “เกาะติดสถานการณ์…African Swine Fever (ASF)”  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

เรวัติ หทัยสัตยพงศ์

นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “เกาะติดสถานการณ์…African Swine Fever (ASF)” แก่ลูกค้าอาหารสัตว์ของซีพีเอฟ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ถูกต้อง มาตรการเฝ้าระวัง และการป้องกันโรคในประเทศไทย และระดับสากล ย้ำไม่ต้องตื่นตระหนกเนื่องจากโรคนี้ไม่ติดต่อสู่คน เป็นเฉพาะในสุกรเท่านั้น และเน้นการบริโภคอาหารให้ถูกสุขลักษณะ โดยมี น.สพ.จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณรองอธิบดีกรมปศุสัตว์, สพ.ญ.ดร.วันทนีย์ กัลล์ประวิทย์ ผู้จัดการศูนย์ควบคุมโรคระบาดสัตว์ผ่านแดนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ, นางกอบกาญจน์ ประสมศักดิ์ ผู้ชำนาญการอาวุโสระบบมาตรฐาน และน.สพ.ดำเนิน จตุรวิธวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านสัตวแพทย์บริการวิชาการสุกร หน่วยงานด้านสุขภาพสัตว์ ซีพีเอฟ ร่วมบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ