ซีไอเอ็มบี ไทย ขยายเวลาฝากประจำ 7 เดือน ดอกเบี้ย 2% ต่อปี

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขยายระยะเวลาโปรแกรมเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน ดอกเบี้ย 1.95% ต่อปี และสำหรับลูกค้า CIMB Preferred และ CIMB Private Banking ดอกเบี้ย 2% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 62 เป็นต้นไป และจะเปิดรับฝากจนกว่าจะมียอดเงินฝากรวมของโครงการครบวงเงินที่ธนาคารกำหนดไว้ ทั้งนี้ ลูกค้าตอบรับดีมาก ธนาคารจึงขยายระยะเวลารับฝากเพิ่ม ผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีขั้นต่ำตั้งแต่ 50,000 บาท ต่อรายการฝาก รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือ เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 626 7777