TNITY ลุย ‘ฟิโกไฟแนนซ์’ เข้าถือหุ้น 30% ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง

HoonSmart.com>> บอร์ด “ทรีนีตี้ วัฒนา” ไฟเขียวลงทุน “ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง” ให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา (TNITY) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.2562 อนุมัติให้เข้าลงทุนในบริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด (TMH) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อฟิโกไฟแนนซ์) และธุรกิจอื่นๆ ที่สนับสนุนและเกี่ยวเนื่องกัน มูลค่าเงินลงทุน 21.50 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน 71.50 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 30.07% ภายหลังการเข้าลงทุน

สินเชื่อฟิโกไฟแนนซ์ ถือเป็นธุรกิจสินเชื่อรายย่อยประเภทใหม่ภายใต้การกำกับดูแลโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ รวมทั้งเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้แก่ประชาชนรายย่อย