AIRA โชว์ความแข็งแกร่งธุรกิจโฮลดิ้งในงาน Opportunity Day

นางนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  นายสุทธิพร ตัณฑิกุล กรรมการผู้จัดการ และ คณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AIRA ร่วมให้ข้อมูลกับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน หรือ Opportunity Day ประจำไตรมาส 1/2562 พร้อมโชว์วิสัยทัศน์การบริหารจัดการการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ส่งสัญญาณปี 63 ธุรกิจพลิกฟื้นมีกำไร และเดินหน้าเก็บเกี่ยวผลการดำเนินงานจากบริษัทในเครือที่มีทั้ง ธุรกิจสินเชื่อ อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย