PTTEP พบแหล่งก๊าซบิ๊กเบิ้ม โครงการซาราวักเอสเค ในมาเลเซีย

PTTEP เฮ !!!! พบแหล่งก๊าซขนาดใหญ่ หลุมสำรวจแรก  โครงการซาราวัก เอสเค 410 บี นอกชายฝั่งรัฐซาราวัก มาเลเซีย ถือเป็นการพบแหล่งก๊าซขนาดใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของ ปตท.สผ. 

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ( PTTEP ) เปิดเผยว่า บริษัท   PTTEP HK Offshore Limited (Malaysian Branch) หรือ PTTEP HKO  บริษัทย่อยของ ปตท.สผ.ได้ค้นพบก๊าซธรรมชาติใน Lang Lebah-1RDR2 ซึ่งเป็นหลุมสำรวจแรก ของโครงการซาราวักเอสเค 410 บี  ตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย

พงศธร ทวีสิน

บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการเจาะหลุมสำรวจ Lang Lebah-1RDR2 ในเดือนมีนาคม 2562 โดยมีเป้าหมายการเจาะสำรวจก๊าชธรรมชาติ ในชั้นหินปูนยุคไมโอซีนกลาง ชั้นหินลำดับที่ 4 และ 5 ถึงระดับความลึกสุดท้ายที่ 3,810 เมตร และได้พบแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติสุทธิหนา 252 เมตร

แสดงให้เห็นถึงการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ (multi-TCF gas discovery) โดยได้ทำการทดสอบอัตราการไหล พบว่า มีอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติสูงสุดเฉลี่ยวันละประมาณ 41.3 ล้านลูกบาศก์ฟุต อัตราการไหลของคอนเดนเสท สูงสุดเฉลี่ยวันละประมาณ 246 บาร์เรล ซึ่งการทดสอบอัตราการไหลสูงสุด มีข้อจำกัดของท่อกรุขนาด 2-7/8 นิ้ว และวาล์วควบคุมการไหลขนาด 40/64 นิ้ว

ผลการเจาะสำรวจหลุม Lang Lebah-1RDR2 ในครั้งนี้ นับเป็นการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติ ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของ ปตท.สผ.ซึ่งเป็นการตอกย้ำความสำเร็จตามแผนกลยุทธ์ ในการเพิ่มปริมาณสำรองปิโตรเลียมจากกิจกรรมการสำรวจ ซึ่งโครงการมีแผนการเจาะหลุมเพิ่มเติม เพื่อยืนยันศักยภาพทางปิโตรเลียมต่อไป

สำหรับโครงการซาราวักเอสเค 410 บี ตั้งอยู่บริเวณน้ำตื้น นอกชายฝั่งรัฐซาราวัก ประมาณ 90 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 1,870 ตารางกิโลเมตร โดยมี PTTEP HKO ถือหุ้น 42.5 % และเป็นผู้ดำเนินการ และมีกลุ่มผู้ร่วมทุนอื่นประกอบด้วย KUFPEC และ PETRONAS Carigali Sdn. Bhd ในสัดส่วนร้อยละ 42.5 % และ 15 % ตามลำดับ