บลจ.บัวหลวง ตัดขาย GUNKUL ออก 0.16% เหลือถือ 4.85%

HoonSmart.com>> บลจ.บัวหลวง ขายหุ้น GUNKUL ออก 14 ล้านหุ้น กว่า 0.16% เหลือถือหุ้น 4.85%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บัวหลวง ได้จำหน่ายหุ้นบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2562 จำนวน 14,000,000 หุ้น หรือ 0.16% ส่งผลให้เหลือถือหุ้น 430,960,620 หุ้น หรือ 4.85%

ด้านราคาหุ้น GUNKUL ปิดตลาดเมื่อวันที่ 24 มิ.ย.2562 อยู่ที่ 3.14 บาท ลดลง 0.02 บาท หรือ -0.63% มูลค่าการซื้อขาย 103.17 ล้านบาท

ขณะที่ราคาเมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2562 ที่ทำรายการขายหุ้น ราคาเปิดที่ 3.26 บาท ขึ้นไปสูงสุด 3.28 บาทและต่ำสุดอยู่ที่ 3.22 บาท ก่อนปิด 3.24 บาท เพิ่มขึ้น 0.02 บาท หรือ 0.62%