หุ้นใหญ่ SGP บิ๊กล็อต 8.71% ขายญี่ปุ่น ราคาสูงกว่ากระดาน

HoonSmart.com>> “สยามแก๊สฯ” เผย “วรวิทย์ วีรบวรพงศ์” ผู้ถือหุ้นใหญ่ขายบิ๊กล็อต 8.71% ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 11.52 บาท สูงกว่าราคากระดานให้ Mitsuuroko Group จากญี่ปุ่น มูลค่ากว่า 1,842 ล้านบาท

การซื้อขายกระดานรายใหญ่ (บิ๊กล็อต) วันนี้ (18 มิ.ย.2562) มีบิ๊กล็อตหุ้นของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (SGP) จำนวน 2 รายการ รวม 160 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 11.52 บาท มูลค่าการซื้อขาย 1,842.40 ล้านบาท ซึ่งราคาดังกล่าวสูงกว่ากระดานซึ่งปิดตลาดอยู่ที่ 10 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท หรือ 1.01% มูลค่าการซื้อขาย 1,903.17 ล้านบาท

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (SGP) แจ้งว่า วันนี้ (18 มิ.ย.2562) นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ ขายหุ้นจำนวน 160 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 8.71% ให้กับ Mitsuuroko Group Holdings Co., Ltd. (Mitsuuroko) ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน หลังการจำหน่ายหุ้นทำให้นายวรวิทย์ คงเหลือสัดส่วนการถือหุ้น 39.38% จากเดิม 48.09% โดยการจำหน่ายหุ้นครั้งนี้ไม่เป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมบริษัท รวมถึงไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างบริหาร และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

สำหรับ Mitsuuroko ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดหาพลังงาน ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งถ่านหิน ถ่านหินอัดแท่ง จนถึงผลิตภัณฑ์ทางปิโตรเลียมและก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ Mitsuuroko ยังได้ขยายธุรกิจไปในด้านพลังงานทางเลือก ธุรกิจน้ำ และอาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่น

ด้านโครงสร้างผู้ถือหุ้น SGP หลังจากทำรายการบิ๊กล็อตหุ้น ส่งผลให้ผุ้ถือหุ้นอันดับหนึ่ง นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ จากเดิมถือหุ้น 48.09% ณ ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 8 มี.ค.2562 จะเหลือถือหุ้น 39.38% อันดับสอง UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED ถือหุ้นเท่าเดิม 8.76% ขณะที่อันดับสาม คือ Mitsuuroko Group Holdings Co., Ltd. เข้ามาถือหุ้นสัดส่วน 8.71% อันดับสี่ นายศุภชัย วีรบวรพงศ์ ถือหุ้นเท่าเดิม 5.59% และอันดับห้า บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือหุ้นเท่าเดิม 5.52%