เจพีมอร์แกนเพิ่มน้ำหนัก 3 หุ้น HMPRO เป้าใหม่ 18 บาท-CPALL 93 บาท

HoonSmart.com>>บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ “เจพีมอร์แกน” เพิ่มน้ำหนักการลงทุนหุ้น HMPRO-CPALL-OSP บล.บีเอ็นพี พารีบาส์ เพิ่มราคาเป้าหมาย SAWAD เป็น 65 บาท

เจพีมอร์แกนเพิ่มน้ำหนักการลงทุนหุ้นบริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ( HMPRO ) เป็นเท่ากับตลาดเพิ่มและปรับราคาเป้าหมายเป็น 18 บาท/หุ้น จากเดิมให้ 17 บาท

ส่วน บริษัท ซีพี ออลล์ (CPALL) เพิ่มน้ำหนักการลงทุน และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 93 บาทจากเดิมให้ 78 บาท และ บริษัท โอสถสภา (OSP) เพิ่มน้ำหนักการลงทุน เป็นเท่ากับตลาด และคงราคาเป้าหมาย 34 บาท

บล.บีเอ็นพี พารีบาส์ เพิ่มราคาเป้าหมายบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) จาก 58 บาท เป็น 65 บาท