บลจ.วี สบช่องหุ้นเทคโนโลยีโลกร่วง ออกกองใหม่ลุยซื้อเป้า 8%

HoonSmart.com>> บลจ.วี สบช่องสงครามการค้าฉุดหุ้นเทคโนโลยีร่วง ออกกองทุนใหม่ “WE-GTECH8M” ช้อนหุ้น ตั้งเป้าเลิกโครงการ 8% ใน 8 เดือน เปิดขายระหว่าง 18-20 มิ.ย.นี้ มองสัญญาณนโยบายผ่อนคลายทางการเงินธนาคารกลางสหรัฐฯ ดันหุ้นเทคโนโลยีปรับตัวขึ้นในช่วงสั้น

อิศรา พุฒตาลศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน ,งามนภา ธวัชโชคทวี กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ และน.ส.นิตยา เลิศแสงเพชร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการ บลจ. วี จำกัด

น.ส.งามนภา ธวัชโชคทวี กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) วี จำกัด เปิดเผยว่า ตลาดหุ้นต่างประเทศในช่วงระยะนี้ยังมีความน่าสนใจในการลงทุน ด้วยระดับราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลง ในขณะที่บริษัทจดทะเบียนมีแนวโน้มการเติบโตที่ชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เติบโตสูง จากความต้องการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และความต้องการใช้ส่วนบุคคล บลจ.วี จึงเล็งเห็นว่าเป็นจังหวะที่มีความน่าสนใจสำหรับการลงทุนในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี

“บลจ.วี แนะนำกองทุนเปิด วี โกลบอล เทคโนโลยี 8M (WE-GTECH8M) เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 18-20 มิ.ย.2562 เพื่อตอบรับความต้องการจากนักลงทุนที่หาโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีจากการจัดพอร์ตลงทุน (Asset Allocation) ด้วยการกระจายลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศ ซึ่งเราหวังว่า จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนต่างประเทศ 3 กองทุน ที่ บลจ.ได้เปิดเสนอขายไปในช่วงก่อนหน้านี้”น.ส.งามนภา กล่าว

น.ส.นิตยา เลิศแสงเพชร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการ บลจ.วี กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปในกระแสโลก (Mega Trend) ธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ จึงต้องปรับตัวใช้เทคโนโลยีเพื่อสอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคมากขึ้น เกิดสภาวะการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีดิจิทัลสู่รูปแบบธุรกิจและอุตสาหกรรมขึ้นมาใหม่ สะท้อนได้จากการใช้งานของแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น ช้อปปิ้งออนไลน์ การโอนเงินบนสมาร์ทโฟน ทำให้การขยายตัวสูงขึ้นของ Cloud Technology ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุนธุรกิจและมีการตอบสนองการใช้งานมากขึ้น และการเติบโตของกลุ่ม Cyber Security เพื่อสร้างความปลอดภัยของข้อมูลในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ทำให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเหล่านี้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ความยืดเยื้อของสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ซึ่งเป็นประเทศหลักในด้านการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี เป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันภาวะการลงทุนในหุ้นกลุ่มดังกล่าว การขายทำกำไรในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ปัจจุบันระดับราคาของหุ้นเทคโนโลยีบางกลุ่มอยู่ในระดับที่น่าสนใจ เมื่อเปรียบเทียบกับแนวโน้มการทำกำไรของธุรกิจ

“บลจ.วี มองว่า หุ้นเทคโนโลยีบางกลุ่มเป็นธุรกิจที่มีเสถียรภาพในการเติบโตตามเทรนด์การใช้ชีวิตของผู้คน ซึ่งหากเรามองในเรื่องการเติบโตจากปัจจัยพื้นฐาน โดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีที่ผ่านช่วงความคาดหวังการเติบโตของกำไรเกินความเป็นจริง และเป็นหุ้นที่มีการเติบโตของกำไรอย่างสม่ำเสมอและมีกระแสเงินสดต่อเนื่อง ในปัจจุบันที่ระดับราคาที่ปรับตัวลงมาถือเป็นโอกาสที่ดีในการลงทุนในหุ้นกลุ่มดังกล่าว”น.ส.นิตยา กล่าว

สำหรับกองทุนเปิด WE-GTECH8M เป็นกองทุน Fund of Fund เน้นลงทุนในกองทุนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีการเติบโตของรายได้และมีกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ โดยเน้นการจัดพอร์ตแบบ Active Allocation เนื่องจากมองว่า ความผันผวนของราคาจากภาวะการลงทุนยังคงมีอยู่ การติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบและปรับสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นและช่วยให้การลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายได้ดีกว่าการ buy and hold

กองทุน WE-GTECH8M ตั้งเป้าหมายเลิกโครงการ 8% ใน 8 เดือน โดยกองทุนจะเลิกกองทุนตามเป้าหมายเมื่อมีมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ผ่านระดับ 10.83 บาทต่อหน่วย และ NAV ที่รับซื้อคืนขั้นต่ำ 10.80 บาทต่อหน่วย โดยบริษัทจะดำเนินการสับเปลี่ยนเข้ากองทุนเปิด วี มันนี่ มาร์เก็ต ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยอัตโนมัติ โดยมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท

ด้านนายอิศรา พุฒตาลศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บลจ.วี เปิดเผยว่า บลจ.วี คาดว่า ข้อพิพาทของสหรัฐกับจีนในเรื่องสงครามการค้าน่าจะมีข้อสรุป ขณะที่การส่งสัญญาณของแนวโน้มการผ่อนคลายของนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในช่วงครึ่งปีหลัง จะส่งผลดีต่อราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดี

“ความกังวลของสงครามการค้าทำให้ราคาหุ้นเทคโนโลยีมีความผันผวนค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การประกาศผลประกอบการของหุ้นในดัชนี S&P500 ในไตรมาส 1 ปี 2019 พบว่า กำไรของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีประมาณ 96% มีผลกำไรดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ ซึ่งหากวิเคราะห์อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้นของกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีในดัชนี NASDAQ ซึ่งยังมีแนวโน้มการเติบโตในระดับสูงกว่า 30% ขณะที่ระดับ PE ปัจจุบันซื้อขายที่ระดับ 29 เท่า ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 2 ปีที่ระดับ 37 เท่า ทำให้การลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในระดับราคาปัจจุบันมีความน่าสนใจ”นายอิศรา กล่าว

อย่างไรก็ตาม บลจ.วี มีมุมมองว่า หุ้นเทคโนโลยีที่น่าลงทุนควรเป็นหุ้นที่ธุรกิจเติบโตไปกับกระแสโลกอย่างต่อเนื่อง สามารถทำกำไรอย่างสม่ำเสมอ กองทุน WE-GTECH8M จึงจัดพอร์ตการลงทุนแบบ Active Allocation โดยเน้นการคัดเลือกหุ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านหุ้นเทคโนโลยีโดยเฉพาะ ผ่านกองทุน Polar Capital Global Technology Fund ที่บริหารโดย Polar Capital Asset Management ซึ่งเป็น บลจ. ที่มีความเชี่ยวชาญการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีและมีผลการดำเนินงานที่ดีสม่ำเสมอ และจัดพอร์ตบางส่วนลงทุนในกองทุน ETF ที่มีแนวโน้มการเติบโตที่น่าสนใจในช่วงนี้ เช่น กลุ่ม Cloud Technology กลุ่ม Cyber Security หรือกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีจีนที่ระดับราคาปรับตัวลดลงมาจนอยู่ในระดับที่น่าลงทุน โดยกองทุน ETF ที่กองทุน WE-GTECH8M คาดว่าจะลงทุนได้แก่ กองทุน First Trust NASDAQ Cyber Security ETF, กองทุน SKYY First Trust Cloud Computing ETF และกองทุน CQQQ Invesco China Technology ETF เป็นต้น

“กองทุน WE-GTECH8M ใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก ด้วยการคัดเลือกหุ้นเทคโนโลยีที่มีการเติบโตยั่งยืนผสมกับการจับจังหวะลงทุน (Trading) ในกองทุน ETF กลุ่มเทคโนโลยีที่มีการเติบโตที่ดีและระดับราคาน่าสนใจ เช่น หุ้นเทคโนโลยีจีน หุ้นความปลอดภัยด้านไซเบอร์และหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ Cloud Technology เราเชื่อว่า Active Allocation เป็นกลยุทธ์ที่คาดว่าจะสามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี สำหรับการลงทุนต่างประเทศในระยะสั้น” นายอิศรา กล่าว