UREKA ควัก 50 ล้าน ซื้อหุ้น ‘บีเอส มายโค ไบโอเทค’

HoonSmart.com>> “ยูเรก้า ดีไซน์” ควัก 50 ล้านบาท ซื้อหุ้น ‘บีเอส มายโค ไบโอเทค’ ผลิตสารชีวภัณฑ์ หวังเพิ่มฐานลูกค้าภาครัฐ ลดความผันผวนธุรกิจ

บริษัท ยูเรก้า ดีไซน์ (UREKA) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2562 อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท บีเอส มายโค ไบโอเทค จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตสารชีวภัณฑ์ โดยซื้อจากบริษัท บางจัก กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด จำนวน 399,990 หุ้น หรือคิดเป็น 85.65% ของทุนชำระแล้ว รวมมูลค่าเงินลงทุน 50 ล้านบาท

นายลิศพัทธ์ ใคร่ครวญ กรรมการ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ (UREKA) เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัท บีเอส มายโค ไบโอเทค จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับนวัตกรรมผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อกำจัดผักตบชวา และได้ผ่านการวิจัยและพัฒนาเรียบร้อยแล้ว มูลค่าลงทุน 50 ล้านบาท โดยปัจจุบันบริษัทฯดังกล่าว อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานไปแล้วกว่า 60% ในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3/62

“การเข้าลงทุนบริษัทดังกล่าวถือว่าเป็นโอกาสทางการลงทุน ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนสำคัญในการผลักดันรายได้ของบริษัทฯให้ขยายตัวได้ตามเป้าหมาย คือการเพิ่มสัดส่วนของลูกค้าภาครัฐ”นายลิศพัทธ์ กล่าว

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาสัดส่วนรายได้ของ UREKA กระจุกตัวในกลุ่มลูกค้าเอกชน ทำให้ธุรกิจมีความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ การเข้าลงทุนใน บริษัท บีเอส มายโค ไบโอเทค จำกัด ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายฐานงานภาครัฐ ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยผลักดันผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯเติบโตได้อีก ทั้งยังเป็นการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจอีกทางหนึ่ง