19 หุ้นอ้างอิงใหม่ ออกฟิวเจอร์ส ดูดี – COM7 นำ 2 หุ้น 3 กองทุนเข้าฟุตซี่

HoonSmart.com>>ตามทฤษฎี 19 หุ้นอ้างอิงใหม่ Stock Futures มีผล 10 มิ.ย. ราคามีโอกาสปรับตัวขึ้น ตามความต้องการมากขึ้น รองรับการออกผลิตภัณฑ์ ส่วนดัชนี FTSE SET Index Series รอบเดือนมิ.ย. บริษัทขนาดกลางมี  COM7 -TFFIF-EGATIF  ส่วนดัชนี FTSE SET Shariah Index มี 4 หลักทรัพย์

นายบรรณรงค์ พิชญากร กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บัวหลวง (BLS) เปิดเผยว่า กรณีบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) หรือ TFEX เพิ่ม 19 หุ้นอ้างอิงใหม่ของ Stock Futures ซึ่งจะเริ่มซื้อขายวันที่ 10 มิ.ย. นี้ ตามทฤษฎี ราคาหุ้นทั้ง 19 บริษัทจะมีโอกาสปรับตัวขึ้น เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์ที่นำหุ้นอ้างอิงเหล่านี้ไปออก Stock Futures จะต้องซื้อหุ้นอ้างอิงมาเก็บไว้ตามจำนวนในการออกสินค้า  ทำให้ความต้องการหุ้นเพิ่มขึ้น ขณะที่จำนวนหุ้นจดทะเบียนเรียกชำระแล้วมีเท่าเดิม

อย่างไรก็ตาม ในทางปฎิบัติ การใช้หุ้นอ้างอิงในการออกผลิตภัณฑ์ Stock Futures อาจไม่จำเป็นต้องซื้อหุ้นมาสำรองทั้งหมด เนื่องจากสามารถใช้เครื่องมือในการยืมหุ้นได้ ยกตัวอย่าง วันที่ 5 มิ.ย.ที่ผ่านมา มีการขายชอร์ต E1VFVN3001 จำนวน 848,378 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 96.25% ของปริมาณการซื้อขาย 16,577,667 หน่วย เนื่องจาก บล.บัวหลวงในฐานะผู้ออกและดูแลสภาพคล่องหรือมาร์เก็ตเมคเกอร์ ยืมมาชอร์ต ไม่จำเป็นต้องซื้อ ETF ดัชนี VN30 Index ของตลาดหุ้นเวียดนาม มาสำรองไว้ ทำให้ต้นทุนลดลง ในการดูแล DR ตัวแรกของไทย “E1VFVN3001” อ้างอิง ETF ดัชนี VN30 Index ขณะเดียวกันนักลงทุนที่ซื้อ E1VFVN3001 ส่วนใหญ่ลงทุนระยะยาว ก็จะได้รับผลตอบแทนค่าธรรมเนียมในการให้ยืมหุ้น

ส่วนดัชนีฟุตซี่  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และฟุตซี่ รัสเซล ประกาศผลการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่จะใช้ในการคำนวณ FTSE SET Index Series มีผลวันที่ 24 มิ.ย. 2562 เป็นต้นไป ในส่วน ดัชนี FTSE SET Large Cap Index ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ดัชนี FTSE SET Mid Cap Index มี 3 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ ได้แก่ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF), กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGATIF) และ บริษัท คอมเซเว่น (COM7)

ดัชนี FTSE SET Shariah Index มี 4 หลักทรัพย์ใหม่  ได้แก่ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF), บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค (DCC), บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ (STPI) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท (SPRIME)

สำหรัการทบทวนหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีชุด FTSE SET Index Series จัดทำขึ้นปีละ 2 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์ที่มีการกำหนดไว้เป็นการล่วงหน้า โดยมีกำหนดทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ครั้งต่อไปในเดือนธันวาคม 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เข้าใหม่และคัดออก รวมถึงดัชนีชุด FTSE SET Index Series และหลักเกณฑ์ในการคำนวณ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.ftse.com/products/indices/set และ https://www.set.or.th/th/products/index/ftse_set_p1.html