ศาลปกครองยกฟ้องทีโอทีร้อง DTAC-ADVANC-TRUE จ่ายค่าเชื่อมโยงโครงข่าย

HoonSmart.com>>DTAC-ADVANC-TRUE เผยศาลปกครอง ยกฟ้องทีโอทีเรียกร้องค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม ชี้คดียังไม่สิ้นสุด ทีโอทียังมีสิทธิ์อุทธรณ์

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) แจ้งผลคำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีหมายเลขดำที่ 1097/2554 กรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างบริษัทฯ และบริษัท ทีโอที  ว่า วันที่ 31 พ.ค.62 นี้ ศาลปกครองกลาง (ศาลช้้นต้น) ได้มีคำพิพากษายกฟ้องของทีโอทีที่เรียกร้องค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งทีโอทีได้ยื่นฟ้องคดีในปี พ.ศ. 2554 โดยเรียกร้องให้บริษัทชำระค่าเชื่อมโยงโครงข่ายต่อทีโอทีที่เกิดจากการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างผู้ใช้บริการของบริษัทและเครือข่ายของทีโอทีตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 ถึง 10 กรกฎาคม 2557 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 245,638 ล้านบาท รวมดอกเบี้ยและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ศาลปกครองกลาง เห็นว่าอัตราค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าวขัดต่อประกาศ กสทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและสิ้นผลลงโดยผู้ประกอบการโทรคมนาคมจะต้องคิดคำนวณค่าตอบแทนการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามประกาศ กสทช. ดังกล่าว ดังนั้น ศาลปกครองกลางจึงพิพากษายกฟ้อง

อย่างไรก็ดี คำพิพากษายกฟ้องดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด โดยทีโอทียังมีสิทธิอุทธรณ์คำพิพากษายกฟ้องดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ด้านบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) เปิดเผยว่า ศาลปกครองได้มีคำพิพากษายกฟ้อง ด้วยเหตุผลว่าค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรนาคมตามที่ทีโอทีเรียกร้องขัดหรือแย้งกับประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย บริษัท ดิจิตอล โฟน (ดีพีซี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 98.55% ของ ADVANC จึงไม่จำเป็นต้องชำระค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม

ทั้งนี้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เมื่อวันที่ 9 พ.ค.2554 เรียกร้องให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (กสท.) และบริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด (ดีพีซี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 98.55% ของ ADVANC ร่วมกันชำระค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมตามข้อตกลงเรื่องการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของดีพีซีเป็นเงินทั้งสิ้น 5,454 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย

ส่วนบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) แจ้งความคืบหน้ากรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับค่าเชื่อมต่อโครงข่ายแบบเดิม (Access Charge) ว่า เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2562 ศาลปกครองได้มีคำพิพากษายกฟ้องคดีที่ทีโอทียื่นคำฟ้องต่อบริษัท ทรู มูฟ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย TRUE ถือหุ้น 99.70% ทำให้ทรูมูฟ ไม่ต้องชำระค่าเสียหายตามที่ทีโอทีเรียกร้อง

อย่างไรก็ดีคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองมีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดภายใน 30 วันนับแต่วันที่อ่านคำพิพากษา